Здесь можно купить рыболовные катушки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!

На посаду методиста запрошується особа, яка має повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) на умовах контракту.

Вимоги:

 • стаж педагогічної роботи;
 • знання системи професійно-технічної освіти;
 • креативність мислення;
 • уміння працювати в команді;
 • комунікабельність.

Обов’язки:

 • Організовувати методичний супровід освітнього процесу роботу, роботу обласних методичних секцій відповідних напрямів.
 • Організовувати й розробляти необхідну документацію з проведення семінарів, конкурсів професійної майстерності, виставок, олімпіад, конференцій, змагань і т.д.
 • Розробляти методичні рекомендації, інструкції тощо.
 • Здійснювати консультативну й практичну допомогу педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Умови роботи:

 •  нормований робочий день з 8.30.год. до 17.15 год;
 •  вихідні дні: субота, неділя;
 •  забезпечення повним соціальним пакетом;
 •  відпустка – 42 календарні дні;
 •  контракт.

 

 

На посаду фахівця з інформаційних технологій запрошується особа, яка має вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра та вільно володіє ПК на рівні стандартного прикладного програмного забезпечення і має знання з основ мережевих технологій. Без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

 • У межах наданих технічних можливостей організовувати впровадження в роботі методкабінету комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання та комп'ютерних програм, адміністрування локальної комп'ютерної мережі, забезпечувати адміністрування автоматизованих робочих місць адміністрації та методистів.
 • Здійснювати практичну та методичну допомогу працівникам методкабінету з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання, що знаходиться на балансі НМК ПТО у Київській області.
 • Забезпечувати адміністрування та постійне оновлення інформації на офіційному веб-сайті НМК ПТО у Київській області та інших інформаційних засобів стосовно діяльності останнього.

 Умови роботи:

 •  ненормований робочий день;
 • вихідні дні: субота, неділя;
 • забезпечення повним соціальним пакетом;
 • відпустка основна – 24 календарні дні; додаткова – 7 календарних днів.

 

 

На посаду  провідного спеціаліста, бухгалтера запрошується особа, яка має вищу освіту другого рівня за освітнім ступенем спеціаліста, магістра, за галуззю знань «Управління та адміністрування» спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси і кредит». Без вимог до стажу роботи.

 Обов’язки:

 • Формувати документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
 • Оформлювати окремі фінансові та інші періодичні звіти, що ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
 • Забезпечувати підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну. 

 Умови роботи:

 • ненормований робочий день;
 • вихідні дні: субота, неділя;
 • забезпечення повним соціальним пакетом;
 • відпустка основна – 24 календарні дні; додаткова – 7 календарних днів.

Додаткова інформація за телефоном: (044) 245-62-03, 29-45-93.

Інформація актуальна (станом на 08.10.2018)