На сайте nachodki.ru можно купить фонари

Існує велика кількість сучасних педагогічних методик, що використовуються на уроках із різних навчальних дисциплін. Вивчення біології та екології також потребує сучасного підходу, зокрема використання новітніх технологій, які не лише допомагають учню зрозуміти матеріал, а й сприяють зацікавленості та прагненню самостійно вивчати природничі предмети. «Використання новітніх методик допомагає навчити та виховати особистість, яка не загубиться у розвинутому світі, а навпаки, – буде керувати ним», – звучало в ході семінару «Формування ключових компетентностей учнів методами сучасних інноваційних технологій на уроках біології та екології». 

P10705520911

09 листопада захід відбувся в ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Київській області. Присутні заслухали доповіді колег, викладачів біології та екології і завідуючої кабінетом методичного супроводу природничо-екологічної підготовки, про реалізацію компетентнісного підходу навчання та формування професійних компетентностей на уроках біології та екології, використання алгоритмів і системи управління навчанням Moodle, приділили увагу питанням екологічної освіти та формуванню здоров’язберігаючої компетентності учнів, використанню творчих робіт учнів з біології та екології, взяли участь у тематичному круглому столі. Використання сучасних інноваційних технологій на уроках біології та екології дає можливість покращити якість засвоєння та відтворення матеріалу. Тож педагог повинен знайти такі методи управління навчальним процесом, які б постійно стимулювали активність, пробуджували й розвивали пізнавальний інтерес учнів, виховували в них допитливість, прищеплювали творчій підхід до того, що вивчається, сприяли розвитку їх пізнавальних здібностей і готували до самоосвіти.P10706490911