На сайте nachodki.ru можно купить фонари

27 вересня 2018 рокуна базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області проведено семінар (діалогове вікно) для методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему: «Проектування інформаційно-освітнього середовища закладу ПТО: мотивація, інформативність, практика».

Учасники семінару обговорили низку важливих питань, пов’язаних з формуванням інформаційного середовища освітнього закладу:

 1. популяризація роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти на сайті освітнього закладу (Інна Сидоркіна, методист НМК ПТО у Київській області);
 2. соціальна мережа Facebook – на службі професійної орієнтації молоді (Лілія Попович, методист ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»);
 3. методичні доробки педагогічних працівників на сайті закладу – необхідна складова атестації педагогічних працівників в міжатестаційний період (Валентина Брезіцька, заступник директора НМК ПТО у Київській області);
 4. ЗНО 2019 року: основні зміни, особливості підготовки, шляхи покращання якості знань учнів (Людмила Уманська, методист НМК ПТО у Київській області);
 5. проектні технології та виставкова діяльність ЗПТО у 2018/2019 навчальному році (Вікторія Юрченко, методист НМК ПТО у Київській області);
 6. планування методичної роботи у І семестрі 2018/2019 навчального року (Марина Стасєєва, директор НМК ПТО у Київській області).

На завершення заходу було презентовано інформаційно-методичний вісник «Професійно-технічна освіта 2018» – результат спільної роботи методистів НМК ПТО у Київській області та педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 2017/2018 навчальний рік.

  IMG 20180927 1248011

Рішення семінару (діалогового вікна) для методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на тему «Проектування інформаційно-освітнього середовища закладу ПТО: мотивація, інформативність, практика»

 1. Відповідно до ст.30 закону України «Про освіту» «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», на сайтах закладів освіти має бути висвітлена наступна інформація:
 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;
 • іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 1. За практикою ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» використовувати з метою професійної орієнтації соціальну мережу Facebook.
 2. Розміщати методичні доробки педагогічних працівників на сайті закладу в міжатестаційний період.
 3. Керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2018 року № 1/11- 9682 «Про впровадження факультативних додаткових занять за програмою повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» використати необхідну частину годин (розділ 18 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 «Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» для проведення факультативних занять поза графіком освітнього процесу з предметів, що передбачені як обов’язкові складові державної підсумкової атестації (українська мова та література, математика, історія України).
 4. При виділенні годин необхідно врахувати, що загальна кількість годин тижневого навантаження учнів з урахуванням факультативних занять та консультацій на повинна перевищувати 40 годин (із них не більше 36 аудиторних годин).
 5. Взяти до уваги та планування роботи на ІІ семестр 2018/2019 навчального року участь ЗПТО у ІІ Обласній виставці-конкурсі фоторобіт «Світ моїми очима».
 6. До 01.02.2019 року визначитись щодо участі у Десятій  Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019».
 7. Взяти участь у Обласному конкурсі-презентації методичних проектів «Професійна освіта – відкритий простір для прогресивних ідей і можливостей».
 8. У І семестрі 2018/2019 навчального року взяти участь у Конкурсі-презентації проектів «Трипільська культура – джерело професійної майстерності» та «Розвиток стійкого інтересу учнів до майбутньої професії» (жовтень 2018 року); Обласному огляді-конкурсі кабінетів хімії ЗПТО; моніторингу бібліотек ЗПТО (ІІІ та ІV етапи); моніторингу Школи молодого педагога; учнівській історично-пошуковій конференції «Становлення професії: погляд через століття».
 9. Розпочати підготовку до обласних педагогічних читань «Сергій Батишев – патріарх професійно-технічної освіти», запланованих на січень 2019 року.