На сайте nachodki.ru можно купить фонари

У рамках підготовки до обласного методичного заходу "Калейдоскоп педагогічних ідей" у ДНЗ "Згурівський професійний ліцей" відбувся захист проектів на тему "Розвиток стійкого інтересу учня до майбутньої професії" молодим та перспективним викладачем спеціальних дисциплін Стукало Н.В. та майстром виробничого навчання Обламською Г.Р. було проведено дослідження, мета якого полягала у виявленні та теоретичному обґрунтуванні, експериментальній перевірці педагогічних умов, які б сприяли ефективному формуванню стійкого інтересу до професії учнів при вивченні та опануванні навичок роботи з професії "Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи), оператор комп’ютерного набору".проект 2017

У контексті поставлених завдань викладачами було вивчено передумови розвитку професійного пізнавального інтересу в педагогічній теорії і практиці, розроблена модель і комплекс педагогічних умов і заходів, що забезпечують розвиток стійкого інтересу до професії, створені методичні матеріали, розроблені рекомендації щодо формування професійного зростання учнівської молоді.

Зважаючи на відгук в.о. методиста Шапаренко Н.В. та рецензію В.В. Різника – к.п.н., доцента кафедри професійної освіти ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" дана проектна робота є самостійним завершеним дослідженням в рамках визначених завдань.